english Hlavná stránka Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
SEPS

Aktuality

> SDAC webinár k Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)
SDAC webinár sa uskutoční 21. apríla 2021 od 14:30 do 16:30 CET s cieľom oboznámiť účastníkov trhu s najvýznamnejšími zmenami...
(15.4.2021)
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti svojich zákazníkov v oblasti poskytovaných...
(6.4.2021)
> Oznam
Dňa 1. 4. 2021 nadobúdajú účinnosť dokumenty A, B a F Technických podmienok prístupu a pripojenia...
(1.4.2021)
> Oznámenie o výsledkoch súťaže na nové logo akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej SEPS) používa súčasné logo od svojho vzniku v roku 2002. Dynamický vývoj v spoločnosti...
(30.3.2021)
> Video: Simulácia poruchy frekvencie v Európe z 8. januára 2021
Aktuálny rok sa začal obrovskou výzvou pre prevádzkovateľov prenosových sústav v Európe: rozpad prepojenej európskej sústavy 8. januára...
(24.3.2021)

Uvoľnenie stop-stavu - prehľad inštalovaných výkonov

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Prevádzkovatelia prenosovej sústavy Slovenska a Maďarska spustili do komerčnej prevádzky významné prepojenie svojich elektrizačných sústav
Slovenskú republiku a Maďarsko spojili nové významné cezhraničné elektrické vedenia 400 kV. Prevádzkovatelia prenosových sústav...
(6.4.2021)
> Uvoľnenie obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do elektrizačnej sústavy SR
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR uviedla dňa 5. 4. 2021 v spolupráci s...
(6.4.2021)
> Aktualizovaný plán testovania Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)
Strany Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) informujú účastníkov trhu o miernej úprave plánu testovania projektu....
(18.3.2021)
> Spoločnosť SEPS prekročí plánovaný zisk za rok 2020 o vyše 40 mil. eur, t. j. o 100 %
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) dosiahla v roku 2020 pozitívny hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 83 miliónov eur....
(26.2.2021)
> Zmeny v predstavenstve a vrcholovom manažmente SEPS
V akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa uskutočnili personálne zmeny v zastúpení predstavenstva, ako aj...
(16.2.2021)
 

Náhrady (Žiadosť)

Posledná modifikácia: 16.4.2021
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk