english pondelok - 8. marec, 2021,    meniny má ALAN, ALANA hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Informácia
Dňa 01.03.2021 bol zahájený prieskum týkajúci sa procesov tieňových aukcií....
(4.3.2021)
> Oznam
Dňa 23. 2. 2021 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti ...
(25.2.2021)
> Oznam
Dňa 22.2.2021 bolo zverejnené „Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán týkajúcim sa elektroenergetických zariadení SEPS“...
(23.2.2021)
> Oznam
Dňa 19.02.2021 bola zahájená Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu....
(19.2.2021)
> Oznam
ENTSO-E zverejnilo aktualizovanú správu k rozpadu prepojenej európskej prenosovej sústavy dňa 8.1.2021....
(27.1.2021)

Metodiky a podmienky vyplývajúce z nariadení
Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy alebo usmernenia

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Spoločnosť SEPS prekročí plánovaný zisk za rok 2020 o vyše 40 mil. eur, t. j. o 100 %
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) dosiahla v roku 2020 pozitívny hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 83 miliónov eur. ...
(26.2.2021)
> Zmeny v predstavenstve a vrcholovom manažmente SEPS
V akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa uskutočnili personálne zmeny v zastúpení predstavenstva...
(16.2.2021)
> Úspešný začiatok spoločného regionálneho testovania Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)
Nominovaní operátori trhu s elektrinou (NEMO) a prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS)...
(1.2.2021)
> Rozhovor
Rozhovor s členom predstavenstva SEPS Michalom Pokorným a členom predstavenstva ČEPS Pavlom Šolcom...
(17.12.2020)
> Rozšírenie Single Day-Ahead Coupling (SDAC) o Grécko
Ponuková oblasť Grécka je od 15.12.2020 integrovaná do celoeurópskeho denného trhu s elektrinou...
(16.12.2020)
 

Náhrady (Žiadosť)

Posledná modifikácia: 5.3.2021 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk